Hallitus

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on suunnitella, valvoa ja johtaa lippukunnan toimintaa. Kalevan Karhujen hallitukseen kuuluvat vuonna 2023 seuraavat henkilöt: