Vaeltajat

Vaeltajat Vaeltajien tunnusväri on karhunruskea

Vaeltajat ovat 18-21-vuotiaita. Vaeltajat muodostavat vaeltajaryhmiä, joissa he toimivat ja toteuttavat vaeltajaohjelmaa. Lisäksi vaeltajat usein toimivat erilaisissa tehtävissä lippukunnassa. Vaeltajia luotsaa aikuinen vaeltajaluotsi. Vaeltajaluotsina toimii Mikko Pihlajamäki.

Vaeltajiin kuuluu tällä hetkellä: