Taloudellinen tuki

Taloudellinen tuki

Kalevan Karhut haluaa, että kaikilla lippukuntamme jäsenillä on mahdollisuus harrastaa partiota tasavertaisesti muiden kanssa, ilman että harrastamisesta tulisi ylitsepääsemätön taloudellinen haaste. Tarjolla on seuraavanlaisia taloudellisen tuen muotoja:

Jäsenmaksuvapautus

Partion jäsenmaksuun voi hakea vapautusta suoraa Suomen Partiolaisilta. Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Tarkempaa tietoa jäsenmaksuvapautuksesta ja sen hakemisesta löytyy Suomen Partiolaisten sivuilta osoitteesta https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/.

Tukea Kalevan Karhujen tapahtumien osallistumismaksuihin

Kalevan Karhujen järjestämien retkien, leirien ja muiden tapahtumien osallistumismaksuihin on mahdollista hakea tukea taloudellisiin syihin perustuen Kalevan Karhut ry:ltä. Tukea voidaan myöntää koko osallistumismaksuun tai osaan siitä. Tukea haetaan ennen tapahtumaa, jälkikäteen tukea ei myönnetä.

Partiopaita ja partiohuivi lainaan

Partiopaita ja partiohuivi on mahdollista hakea lainaan Kalevan Karhut ry:ltä.

Ohjeita ja tietoa tuen hakemiseen Kalevan Karhut ry:ltä

Osallistumismaksutukea, partiopaitaa ja partiohuivia haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukset lähetetään sähköpostilla Kalevan Karhujen lippukunnanjohtajalle osoitteeseen kim.palomaki(at)gmail.com

Hakemuksesta tulee löytyä tieto siitä kenelle tukea haetaan sekä taloudelliset syyt tuen tarpeelle. Partiopaitaa lainaan haettaessa hakemukseen tarvitaan myös tieto partiopaidan koosta.

Tukea voidaan myöntää vain Kalevan Karhut ry:n jäsenelle.

Jos hakijalle on myönnetty tukea tapahtuman osallistumismaksuun mutta hän jättää osallistumatta tapahtumaan ilman perusteltua syytä, tukipäätös raukeaa ja lippukunnalla on oikeus periä osallistumismaksu kokonaisuudessaan.

Hakemukset käsittelee ja tuen myöntämisestä päättää lippukunnan johtokolmikko eli lippukunnanjohtaja, ohjelmajohtaja ja pestijohtaja yhdessä. Tieto tukipäätöksestä tulee hakijalle sekä lippukunnan rahastonhoitajalle tietoon.